„BOGACTWO MOŻE PRZYJŚĆ DO CIEBIE, ALE PO MĄDROŚĆ MUSISZ IŚĆ SAM.” (Edward Young)

CZYTANIA I KOMENTARZE NA XX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 14.08.2022


PIERWSZE CZYTANIE
(Jr 38, 4-6. 8-10W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: «Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia».
Król Sedecjasz odrzekł: «Oto jest w waszych rękach!» Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz w błocie.
Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: «Panie mój, królu! Źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście».
Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: «Weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze».

*********
Ciekawa jest (jeśli tak można określić głupotę)  motywacja ludzi pragnących śmierci Jeremiasza! Musimy go zlikwidować, bo …wg nich – „nie szuka on szczęścia i pomyślności tego ludu”.  Bo to oni- jak im się wydaje – nakreślili strategię, plan i wizję „szczęśliwości” – a każdy kto tego nie popiera powinien być zniszczony.
Jeśli się zastanowić- to jakby ..nic się nie zmieniło : jakaś grupa ludzi mających pieniądze i koneksje  (nie tylko w Brukseli!) „wymyśliła” wizję szczęścia i pomyślności dla Europy (baaa! Dla świata!) , i każdy kto tej wizji nie popiera, powinien być „zniszczony medialnie, propagandowo, wizerunkowo” .  Nie będę przytaczał konkretnych nazwisk – ale każdy polityk , który jednak uważa Prawo Boże za ważniejsze od unijnego, każda organizacja , która opowiada się „pro live”, każda partia, która szanuje prymat człowieka nad zwierzętami – są systematycznie i progr5amowo niszczone, likwidowane, ośmieszane i atakowane..
Ale to wcale nie znaczy , że nie mają racji😊

 Drugie Czytanie

 (Hbr 12, 1-4Bracia: Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala.
On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi.


***********

Żeby „odrzucić grzech” – trzeba najpierw …go zauważyć, dostrzec, uznać! Spróbuj „dzisiejszemu” człowiekowi powiedzieć, że ..świadome opuszczanie Mszy św. niedzielnej to grzech .. Spróbuj parom, żyjącym bez ślubu powiedzieć, że to grzech …. Zaryzykuj , i powiedz w piątek przy ognisku albo przy grillu – że pokarm mięsny w tym dniu to grzech .. Odważ się, i powiedz koledze, który wynosi z zakładu nie swoja własność, że to grzech…
Uznają Cię za wroga, mohera i być może relikt przeszłości …
Zamiana tego co jest grzechem na „modę i postęp” – to jedno z bardziej udanych dzieł szatana. Udało się niestety …☹  


Ewangelia:

( Łk 12, 49-53)  Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

*********************
No ..jakiś trudny dysonans poznawczy …jakaś sprzeczność dla wielu czytelników :  ten „dobry Jezusek, ten Miłosierny Sędzia i dobrotliwy Bóg  – wypowiada słowa, które – w gruncie rzeczy – zaprzeczają i burzą obraz „malowany” w sercach wielu ludzi – także wierzących!
Może właśnie przez takie słowa – dla wielu ludzi wiara, Kościół i Bóg  – to bardzo odległe obszary? Bo zmuszają do jakiejś konsekwencji wyznawanej wiary, do zmagania się o ta wiarę i jej obrony w samym sobie …?

PODPATRZONE

Przerzucając kanały w telewizji, trafiłem na jakiś (wcale nie religijny!) kanał historyczny, i odcinkowy program pt. „Historia Chrześcijaństwa”  .

Chwile posłuchałem …i ..”zgłupiałem” : wypowiadający się ludzi, i pokazywane materiały  – tak diametralnie różniły się od znanej mi choćby z wykładów seminaryjnych historii, że aż głowa bolała! (np. Jezus – wg tego programu – miał dylemat czy chodzić do synagogi czy nie, Maryja wcale nie była dziewicą , a św. Józef ożenił się z Maryją „z litości” …)

 Nie jestem znawcą – ale słyszałem , że w Rosji – gdy jest pokazywana „Historia Świata” , to … ten świat zaczyna się od ziem rosyjskich, Polska jest „dzikim krajem” przeszkadzającym w rozwoju mocarstwa, Stalin był zbawcą narodu, a Putin jego prorokiem .

Czyli nie jest ważna sama historia – ale kto i komu ja „sprzedaje” . 😥

O tempora   – o mores – jak by rzekł Cyceron!😪

Najnowsze wiadomości

  • Transmisje Mszy Świętej dla chorych

    Transmisja z Kościoła w Maszewie Wpisz w wyszukiwarce:  youtube.com  – dalej w youtube wpisz: Parafia św. Wojciecha Maszewo i oglądaj w czasie podanej transmisji. https://www.youtube.com/...

    Czytaj więcej