By zgłosić dziecko do chrztu , proszę o kontakt osobisty przynajmniej jednego z rodziców dziecka wraz z Aktem Urodzenia . Chrzest winien odbywać się podczas Mszy św.- w wyjątkowych sytuacjach może być to obrzęd poza Mszą św.

Chrzestnym może być człowiek wierzący, aktualnie praktykujący (zaświadczenie od swojego proboszcza) , po Bierzmowaniu, posiadający zaświadczenie ukończonego Kursu dla rodziców chrzestnych .