Najnowsza historia parafii p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

 

       Parafia w Maszewie została utworzona w 1957 roku. W roku 2017 uroczyście obchodzony był jubileusz 60-lecia parafii. Parafię tworzą wspólnoty wiernych zgromadzonych wokół trzech kościołów i kaplicy. Kościół w Rybakach pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa– najstarszy i najbardziej zabytkowy – koniec XVII w., gromadzi wiernych z Rybaków, Miłowa i Bytomca; kosciół w Lubogoszczy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej obecnie gromadzi wiernych z Lubogoszczy (wcześniej z Radomicka); kościół w Maszewie skupia wiernych z Maszewa, Połęcka i Granic; kaplica w Radomicku pw. Miłosierdzia Bożego gromadzi wiernych z tejże wsi. Wszystkie kościoły są przedwojenne i wymagały remontów.

      Pierwszych dużych prac remontowych podjął się nie żyjący proboszcz ks. Zdzisław Przybylski (1990). W Maszewie rozbudował plebanię o salkę katechetyczną i część mieszkalną tzw. służbową. W kościele dokonano renowacji ławek i stolarki empor. W Rybakach dokonano odwodnienia kościoła wykonując prace drenarskie oraz wykonano boazerie. W roku 1993 zainstalowano w kościołach w Rybakach  i Maszewie nowe nagłośnienie. W 1994 roku w Rybakach zakończono poważne prace remontowe (wymiana stropu, nowe ławki, podłogi, drzwi, renowacja ołtarza). W roku poprzedzającym  rok jubileuszowy 1999 w Rybakach zakupiono nowy dzwon, w Lubogoszczy wykonano nowe pokrycie dachu, ponieważ poniemiecka dachówka okazała się być za ciężka, uzupełniono brakujący fragment witraża. W Maszewie wymieniono wszystkie okna, wymalowano kościół i odnowiono żyrandole.Wszystkie prace w każdym kościele zostały wykonane  ze środków Parafian.

     Jednakże największe i najkosztowniejsze prace remontowo-budowlane pod nadzorem konserwatorskim zostały wykonane podczas pobytu w parafii jako proboszcza księdza Piotra Kępki  (2009 – 2017). Przeprowadzono generalny remont części mieszkalnej plebanii z wymianą wszystkich instalacji, termoizolacją, utwardzeniem podwórza, zbiciem starych zgrzybiałych tynków, urządzeniem funkcjonalnych łazienek, wymianą okien, schodów, drzwi. Pozostaje do wykonania remont generalny części plebanii w której znajduje się biuro parafialne i salka spotkań. W kościele  w Maszewie wymieniono dach – 2012 r., dokonano malowania empor i całego kościoła, wyremontowano prezbiterium, renowacji poddano stolarkę drzwiową, ambonę, chrzcielnicę, odkryto szablonowe malowidła na suficie i zabezpieczono je impregnatem, wyłożono poduszkami siedziska ławek (we wszystkich kościołach), zakupiono nowe chodniki i dywany oraz krzesła do kościoła i byłej salki katechetycznej, zakupiono organy. W Maszewie i w Rybakach wymieniono tabernakulum oraz odnowiono naczynia liturgiczne.

     W Rybakach dokonano renowacji ołtarza i malowideł na balustradach empor, które nawiązują do malarstwa niderlandzkiego owych czasów, godna uwagi jest monumentalna scena Sądu Ostatecznego. W czasie prac konserwatorskich   w Rybakach i remontu dachu  w Maszewie mieszkańcy  wsi gotowali posiłki renowatorom i dekarzom. Artyści mieszkali na plebanii i u Pani W. Szymczak, dekarze dojeżdżali. Prace te trwały przez całe wakacje. W Lubogoszczy wymalowano kościół, wykonano ogrodzenie. W Maszewie również ogrodzono teren kościoła  i plebanii, obsadzono daglezjami, uregulowano granice działek. W Rybakach i w Maszewie wykonano najkosztowniejsze prace w tym celu parafianie zgromadzeni wokół tych kościołów organizowali festyny, aby pozyskać środki na remont świątyń. Parafianie wyjeżdżali również na pielgrzymki do Częstochowy, Krakowa-Łagiewnik, Lichenia, Rokitna, Świebodzina. Odbywały się uroczyste procesje Bożego Ciała z Maszewa do Połęcka a w kolejnym roku   z Maszewa do Rybaków.  W 2009 latem roku były proboszcz ksiądz Piotr Kołodziej obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa. W tym samym roku po krótkiej i nagłej chorobie umiera proboszcz  ksiądz Ryszard Bogusz. W czasie choroby zastępuje go ksiądz Piotr Kępka, który obejmuje probostwo 25.10.2009r.  Posługę pełni do 31 lipca 2017r.

     Od 1 sierpnia 2017 r. Proboszczem zostaje Ksiądz Andrzej Skoblicki, wracający z misji Misjonarz Miłosierdzia. Na jego czas przypadają dalsze prace remontowe: wymiana dachu na budynkach gospodarczych przy plebanii, remont generalny piwnic plebanii, instalacja nowego ogrzewania na plebanii i w domu katechetycznym, naprawy instalacji elektrycznych w części plebanii, wyposażenie kuchni plebanijnej w urządzenia agd, instalacja systemu uzdatniania wody na plebanii, naprawy instalacji elektrycznych w kościołach w Maszewie, Lubogoszczy i Radomicku w celu uzyskania certyfikatów na okres 5 lat dla świątyń, naprawy dachów w kościołach w Maszewie i Rybakach po burzach, instalacja ogrzewania i klimatyzacji w Kaplicy Jezusa Miłosiernego w Radomicku, długotrwałe zajęcia i inwestycje związane z ochroną PPoż. dla świątyń znajdujących się na terenie Parafii. To tylko niektóre zajęcia gospodarcze związane z zarządzaniem majątkiem parafialnym. To wszystko ma tylko rolę służebną wobec Kościoła duchowego, który jest najistotniejszy, bowiem wszystko ma służyć zbliżaniu się do Królestwa Niebieskiego ludzi. W wymiarze duchowym na samym początku pobytu ks. Andrzeja w parafii, tutaj właśnie rozpoczęła się Polska część światowej peregrynacji Papieskiej Fatimskiej Figury z okazji Jubileuszu 100 lecia Objawień Matki Bożej. Ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Lityński powitał Figurę Matki Bożej w Polsce w Rybakach 8 września 2017 roku i tu właśnie poświęcił naszą Diecezję Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Figura pozostała w Polsce tylko w naszej diecezji do dnia 7 października 2017 kiedy to odbyła się diecezjalna pielgrzymka Żywego Różańca i zakończenie peregrynacji w naszym kraju. W następnych miesiącach rozwinęły się kolejne duszpasterskie inicjatywy, które gromadzą regularnie wiele osób: Miesięczne Uwielbienie Boga po kolei w każdej świątyni; Adoracja Najświętszego Sakramentu Rodzin – co miesiąc przez całą niedzielę w każdej świątyni; codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu przed Mszą św., wprowadzony został codzienny Różaniec, który po trzech latach gromadzi regularnie dużo wiernych na modlitwie;  powstało kilka grup Matek w Modlitwie – ruchu światowego matek modlących się raz w tygodniu wspólnie w intencji swoich dzieci; uczniowie biorą udział w licznych konkursach religijnych, a w roku 2020 mamy już kilku wojewódzkich laureatów. Odbywają się także programy ewangelizacyjne służące ożywieniu wiary i ufności Bogu. Pionierskim w naszej diecezji programem duszpasterskim jest włączenie Polski do światowego ruchu zadośćuczynienia o nazwie: Wigilia Dwóch Serc. Inspiracja pochodzi z Fatimy i od świętego Jana Pawła II, który po zamachu zrozumiał, że jest częścią planu miłości i jedności Serc Jezusa i Maryi. Jest to zaproszenie wiernych do jedności z chórami aniołów, by z nimi zadośćuczynić Jezusowi i Maryi za zniewagi, których codziennie w świecie doświadczają. Ten akt miłości i udziału w Krzyżu Chrystusa staje się owocny dla świata, grzeszników jak i dokonujących zadośćuczynienia. Rozpoczyna się on w każdy I Piątek miesiąca o godz. 20.00

Z dniem 1 sierpnia 2020 roku, Urząd Proboszcza, zgodnie z decyzją ks. Biskupa Ordynariusza z 23 czerwca 2020 roku, obejmuje ks. Dariusz Chmist.

Aktualizacja (2023)

Poprzednie wpisy dotyczące tego co się dzieje w Parafii – zostały zatrzymane wraz z odejściem ks. Andrzeja. Przejęcie obowiązków przez nowego proboszcza przebiegało w czasie trwania pandemii związanej z Covid 19 . Ograniczenia wynikające z ustaw państwowych dotknęły w ogromnym stopniu także struktury Kościoła. Ograniczenie ilości ludzi mogących uczestniczyć we Mszy św., zakaz procesji i większych zgromadzeń, transmisja Mszy św. poprzez media internetowe, itd…wszystko to dosyć mocno utrudniało normalne funkcjonowanie duszpasterstwa .  (np. w Boże Ciało 2021 zamiast procesji udało się zorganizować Mszę św. pod „chmurką” – co pozwalało zarówno ominąć zakaz jak i nie stwarzało większego zagrożenia dla uczestników tej Mszy św. 🙂 

Na dzień dzisiejszy ( 10.06.2023) staramy się funkcjonować w miarę normalnie, choć połączenie czasu pandemii i tego co dzieje się w świecie medialnym – wywraca „do góry nogami” wiele spraw, które jeszcze kilka lat temu uchodziły za normalne, a dziś np. gdy mówi się rodzicom dzieci klas III by dziecko było w każdą niedzielę na Mszy św. – to jakże często ze strony rodziców pada zaskakujące pytanie : „w każdą niedzielę?? Ksiądz nie przesadza?” 

Zbliżają się wakacje ; za niecały miesiąc wyruszamy na pieszo na Jasną Górę z pielgrzymką z Klenicy – a od września postaram sie by aktualizacje wpisów były częstsze. 

Kościół Parafialny
Kościół Parafialny pw. św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika w Maszewie