OGŁOSZENIA PARAFIALNE oraz INTENCJE MSZALNE 20.11.2022

  1. Dzisiejsza niedziela– nazwana NIEDZIELĄ CHRYSTUSA KRÓLA poświęcona jest naszemu diecezjalnemu Seminarium Duchownemu – taca  z tego dnia przeznaczona na utrzymanie tejże uczelni .

 

  1. Za tydzień I NIEDZIELA ADWENTU.

Adwent to wbrew pozorom nie tyle czas „przygotowania do Bożego Narodzenia” – a bardziej czas zatrzymania i zapytania siebie – „ czy ja jeszcze w jakiś sposób czekam na Jezusa – który przecież zapowiedział, że powróci”..

Tradycyjne świece wigilijne „Caritas” będą dostępne od przyszłej niedzieli, opłatki pojawia się tydzień później 😊

 

  1. Po każdej Mszy św. modlimy się za zmarłych polecanych w „Wypominkach”
  2. Dziękuję tym , którzy w tym tygodniu zadbali o porządek i wystrój naszych świątyń

5 .Do nabycia tygodniki katolickie „Niedziela” i „Gość Niedzielny”

  1. Poniżej Komunikat Przewodniczącego Episkopatu Polski dotyczący św. Jana Pawła II :

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.
Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.
Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny
stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.
Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.
Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.
Z pasterskim błogosławieństwem,
Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku
✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

    I n t e n c j e  M s z a l n e    20.11.2022 –  27. 11.2022

                                                  

Niedziela 20 listopada   

8.00 (Radomicko)  + Stanisława, Tadeusz, Piotr, Robert

9.30 (Lubogoszcz) + Zofia, Tadeusz Bartoszek, Helena,   Józef, Krystyna Gałązcy

11.00 (Rybaki) O Boże Bł. dla Zofii i Jana z ok 40 rocz. śl.

12.30 (Maszewo) + Piotr, Stefania, Jan Towpik,  Krystyna Figas

 

Wtorek  22 listopada

17.00 (Maszewo ) –

 

Środa  23 listopada

17.00 (Lubogoszcz) O zdrowie dla Pawła  

 

Czwartek  24 listopada

17.00 (Rybaki ) Dziękczynna za łaski otrzymane w rodzinie

 

Piątek  25 listopada – św. Katarzyny

17.00 (Maszewo) –

                                                            

 Sobota 26 listopada  

17.00 (Maszewo) + Czesław Witkowski

 

Niedziela 27 listopada  

8.00 (Radomicko)  + Anna Kieliszak

9.30 (Lubogoszcz) + Czesława, Józef, Marek Szafrańscy

11.00 (Rybaki) + Zofia Kurzyńska

12.30 (Maszewo) O Boże Bł. dla Karola z ok urodzin