OGŁOSZENIA PARAFIALNE oraz INTENCJE MSZALNE 3.07.2022

  1. Trwa Piesza Pielgrzymka Duszpasterstwa Rolników na Jasna Górę . W związku z obecnością na trasie pielgrzymowania , nie ma w tygodniu Mszy św. w parafii, będzie natomiast Msza św. w sobotę wieczorem w Maszewie i Msze św. niedzielne.

 

 W przypadku pilnej konieczności proszę o kontakt na telefon komórkowy. (podany jest na stronie internetowej na Stronie Głównej, na dole)

Buro Parafialne w piątek nie będzie czynne.

 

  1. Autokar na Jasna Górę będzie wyjeżdżał 11 lipca (poniedziałek) o 23.45 spod kościoła w Maszewie.

Powrót planowany jest 12 lipca (wtorek) ok 23.00.  

 

  1. Decyzja Papieża Franciszka – nasza diecezja otrzymała biskupa pomocniczego . Został nim ks. Adrian Put – dotychczasowy proboszcz parafii pw. Św. Jadwigi w Zielonej Górze. (Szczegóły w komunikacie poniżej)

 

  1. Do nabycia tygodniki katolickie „Niedziela” i „Gość Niedzielny”

 

  1. Serdeczne Bóg Zapłać za sprzątniecie kościoła

 

Komunikat o nominacji biskupa pomocniczego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Drodzy Diecezjanie,

W jubileuszowym roku 50-lecia naszej diecezji z radością przyjęliśmy decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu ks. kan. Adriana Puta, proboszcza parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Jak uczy Sobór Watykański II, „biskupi […] zajmują miejsce Apostołów jako pasterze dusz; otrzymali też oni posłannictwo, by […] nadawać trwałość dziełu Chrystusa, wiecznego Pasterza. Chrystus bowiem dał Apostołom i ich następcom nakaz oraz władzę, by nauczali wszystkie narody, by uświęcali ludzi w prawdzie i żeby byli ich pasterzami” (Christus Dominus, n. 2). Ponieważ zaś biskupie zadanie pasterskie należy pełnić w taki sposób, „by dobro trzody Pańskiej było zawsze najwyższą zasadą” (tamże n. 25), dlatego zwłaszcza w diecezjach rozległych terytorialnie lub mających wielką liczbę mieszkańców, Kościół ustanawia biskupów pomocniczych, aby wspierali biskupa diecezjalnego w jego pasterskiej trosce o powierzony mu Kościół partykularny.

Ks. Adrian Put urodził się w 1978 r. w Szczecinie. W 1990 r. wraz z rodziną przeprowadził się do Gorzowa Wielkopolskiego i zamieszkał w parafii pw. Chrystusa Króla. Ukończył tu Szkołę Podstawową nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim oraz Liceum Ogólnokształcące w Deszcznie. Był zaangażowany w posługę liturgiczną jako ministrant i lektor. Formował się również w Ruchu Światło-Życie.

Po maturze wstąpił do Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2004 r. w gorzowskiej katedrze z rąk bp. Adama Dyczkowskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz: w latach 2004-2009 w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubsku, a w latach 2009-2011 w parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim.

W 2011 r. został mianowany redaktorem odpowiedzialnym „Aspektów”, diecezjalnej edycji tygodnika katolickiego „Niedziela” oraz pomocniczym duszpasterzem młodzieży ds. Ruchu Światło-Życie. Zamieszkał wówczas jako rezydent w zielonogórskiej parafii pw. św. Józefa Oblubieńca.

Równolegle z pracą duszpasterską i dziennikarską kontynuował specjalistyczne studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych w specjalności historia Kościoła.

W 2015 r. został proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, a w roku 2021 proboszczem parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.

Ponadto powierzono mu funkcję moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie. Należy również do Diecezjalnej Rady ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej i Komisji Liturgicznej oraz jest członkiem sekretariatu I. Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Kieruje także Diecezjalnym Ośrodkiem Katechumenalnym. Jest kanonikiem honorowym Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jadwigi i zastępcą moderatora Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.

28 czerwca 2022 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. kan. Adriana Puta biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przydzielając mu stolicę tytularną Furnos Minor.

 

Przyjmując z wdzięcznością decyzję Ojca Świętego, pragnę poinformować, że ks. kan. Adrian Put otrzyma święcenia biskupie w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze w sobotę 13 sierpnia br. podczas Mszy św. o godz. 12.00. Już dziś zapraszam do udziału w tej uroczystości wszystkich diecezjan – kapłanów diecezjalnych i zakonnych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Polecam też biskupa nominata modlitwie całego Kościoła diecezjalnego, aby poprzez głoszenie słowa Bożego, udzielanie sakramentów świętych i posługę miłości towarzyszył ludowi Bożemu w prowadzeniu nowej ewangelizacji i budowaniu żywego Kościoła na naszych ziemiach. Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, udziela biskupowi nominatowi swoich łask, a Matka Boża Rokitniańska, Pani Cierpliwie Słuchająca, Patronka diecezji zielonogórsko-gorzowskiej otacza swą opieką.

 

Zielona Góra, 1 lipca 2022 r.

 

Znak: B2-8/22

 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

      I n t e n c j e  M s z a l n e  3.07.2022 – 10.07.2022

                                                  

Niedziela 3 lipca 

8.00 (Radomicko) – za parafian

9.30 (Lubogoszcz) + Krzysztof Korzeń, Mikołaj

11.00 (Rybaki) + Adamina, Zygmunt  Wąsak

12.30 (Maszewo) + Kazimierz, Helena, Zofia Kurzyńscy i zm. z rodz.  

 

                                                            

 Sobota 9 lipca

18.00 (Maszewo) + Bronisław , Michalina Buła, Anna,   Florian Grycan

 

Niedziela 10 lipca    

8.00 (Radomicko) – za parafian

9.30 (Lubogoszcz) + Czesław Jarecki, i zm. Rodziców : Annę i Józefa Mosiądz  

11.00 (Rybaki) + Stanisław Śnieg i zm. z rodz. Śnieg i Szymczak  

12.30 (Maszewo) + Henryk, Stanisław Gołuch