OGŁOSZENIA PARAFIALNE oraz INTENCJE MSZALNE 4.09.2022

  1. Dziękuję tym rodzicom, dziadkom i samym dzieciom – które zdecydowały się rozpocząć nowy Rok Szkolny z Jezusem, poprzez sakrament pojednania i ofiarowana w tej intencji Komunię św.

Niech Chrystus da się odczuć poprzez taką postawę w nauce i życiu codziennym .

 

  1. W czwartek o 20.00 Maszewie „Modlitwy Czwartkowe”  –  modlitewne skupienie ze śpiewem i gitarą przed Najświętszym Sakramentem .

Zapraszam nie tylko dorosłych, zabierzmy ze sobą i tych młodszych, może właśnie taka forma spotkania z Jezusem będzie dla nich bardziej odczuwalna 😊

 

  1. Od połowy września rozpocznie się cykl spotkań w salce parafialnej dla tych, którzy zechcą pochylić się trochę nad Pismem św.

Szczegóły działania „Kręgu Biblijnego” podam za tydzień

 

  1. Do nabycia tygodniki katolickie „Niedziela” i „Gość Niedzielny”

 

  1. Serdeczne Bóg Zapłać za sprzątniecie kościoła

 

      I n t e n c j e  M s z a l n e  4.08.2022 – 11.09.2022

                                                  

Niedziela 4 września   

8.00 (Radomicko) O Boże Bł. dla taty

9.30 (Lubogoszcz) + Maria ,Stefan  

11.00 (Rybaki) + Zofia Owczarek, Edward, Eugeniusz, i zm. z rodz.  Rodkiewicz

12.30 (Maszewo) + Franciszka Benecka  

 

Wtorek  6 września

18.00 (Maszewo)+Wiesława, Michał Buła, Krzysztof Dogoda

 

Środa  7 września   

18.00 (Lubogoszcz)  + Kazimierz, jego rodzice, rodzeństwo i zm. z rodziny Mazurkiewicz

                                     

Czwartek  8 września – Narodzenie NMP

18.00 (Rybaki)  –

20.00 (Maszewo) MODLITWY CZWARTKOWE

 

 Piątek 9 września

18.00 (Maszewo) O Boże Bł. i opiekę Matki Bożej dla Mari, Józefa i Heleny

                                                            

 Sobota 10 września  

18.00 (Maszewo) – O Boże Bł. dla Daniela z ok urodzin       

 

Niedziela 11 września      

8.00 (Radomicko) –

9.30 (Lubogoszcz) + Krzysztof Tucholski   

11.00 (Rybaki) + Aleksander Kiwior i zm. z rodz.

12.30 (Maszewo) + Jan Towpik