OGŁOSZENIA PARAFIALNE oraz INTENCJE MSZALNE 7.05.2023

Ogłoszenia Parafialne na V Niedzielę Wielkanocną  7.05.2023

1.Trwa miesiąc maj, przez cały miesiąc przywołujemy obecności Matki Jezusa poprzez odmawianą Litanię Loretańską .

Dziękuję tym, którzy także poza kościołem – przy krzyżach bądź w domach dołączają do tego uwielbienia Maryjnego

  1. Do nabycia „Niedziela” , oraz „Gość Niedzielny”.
  2. Bóg zapłać za sprzątnięcie kościoła 😊

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Bracia w kapłaństwie, Drodzy Diecezjanie, rok, który przeżywamy, odwołuje się do hasła: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Wiara w Kościół opiera się także na darze Tego, który jest Darem i tylko jako Dar obecny jest w Kościele – na Duchu Świętym. To Jego przywołujemy sprawując sakramenty, by nigdy nie pomyśleć o Bogu w Kościele jako o naszej własności. Powiedzieć: „wierzę w Kościół” ma sens jedynie w wyznaniu wiary w Ducha Świętego – w przywoływaniu Go dzisiaj w naszych wspólnotach; Myśląc z wdzięcznością o obecności i zaangażowaniu każdego z Was w Kościele, w którym Bóg daje się nam i daje nas sobie nawzajem, chciałbym dziś z radością podzielić się z Wami wiadomością o zbliżających się w naszym diecezjalnym Kościele święceniach diakonatu i prezbiteratu:

-Dnia 13 maja święcenia diakonatu przyjmie kl. Michał Kowalewski z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.

-Dnia 27 maja święcenia prezbiteratu przyjmą:

  • Rafał Kierczuk pochodzący z parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu,
  • Damian Świniarek pochodzący z parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli.

Proszę także o szczególną modlitwę w ich intencji, aby przez posługę sakramentalną i głoszenie słowa Bożego przyczyniali się do naszego wzrastania;

Waszej modlitwie polecam także sprawę nowych powołań myśląc o tych, którzy już przygotowują się do posługi kapłańskiej, ale także o młodych ludziach, którzy stają wobec pytania o swoją życiową drogę. Prosimy, by w mocy Ducha Świętego, odkrywali swoje różnorodne powołania i z ufnością na nie odpowiadali.

Powierzając wszystkich opiece Matki Bożej Paradyskiej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich, z serca błogosławię

+ Tadeusz Lityński  Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

I n t e n c j e  M s z a l n e  7.05.2023 – 14.05.2023

                                                  

Niedziela 7 maja 

8.30 (Radomicko)+Wiesława i zm. z rodz. Podedwornych

9.30 (Lubogoszcz) – Dziękczynna za łaski w rodzinie , z prośbą o opiekę i bł.   

11.00 (Rybaki) Dziękczynna dla rodziców i rodziny

12.30 (Maszewo) + Stanisława, Stanisław Witkowscy  

 

Wtorek 9 maja

18.00 ( Maszewo) + Jerzy Graniczka

 

Środa 10 maja

18.00 ( Lubogoszcz) – O powrót do zdrowia dla Bogusi

 

  Czwartek 11 maja

18.00 (Rybaki) + Stanisława, Władysław Kowalczyk, + Krzysztof

                          

Piątek  12 maja   

18.00 (Maszewo) –

                                                     

Sobota 13 maja 

18.00 (Maszewo) + Sławomir Lenkiewicz

 

Niedziela 14 maja  

8.30 (Radomicko)- za parafian  

9.30 (Lubogoszcz) –

11.00 (Rybaki) + Józef Sypniewski i zm. z tej rodz.

12.30 (Maszewo)  + Łukasz Syrewicz